NRVT aankoopmakelaar

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is een stichting die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert. Dit nieuwe register voor uitsluitend vastgoedtaxateurs onderstreept dat de vastgoedtaxateur een professional is met een eigen discipline; het zorgt voor uniformiteit middels heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie.